De firma Shunt heeft na de oorlog het zogenaamde Shunt kanaal principe geïntroduceerd. De basis van de luchtstroom is de trek in het hoofdkanaal die wordt gecreëerd door de thermische verschillen en de eventuele drukverschillen binnen en buiten.

Voor elke vorm van de ventilatie geld: de lucht die afgevoerd wordt, moet ook worden aangevoerd. Vroeger was dit veel simpeler omdat alle gevels enkel glas bevatten en niet kierdicht waren. Door wind op de gevel kon er zo een overdruk in de woning ontstaan. De ervaring met Shuntkanalen wees toen uit dat er onder optimale omstandigheden, ongeveer een luchtsnelheid van 1-1 .5 m per seconde in het hoofdkanaal optrad. Met het luchtdicht maken van de gevels wordt de luchttoevoer ontregeld en dus de ventilatie. Verder mogen er geen afzuigkappen of andere mechanisch ventilerende boxjes op het kanaal aangesloten worden omdat er dan onbalans optreedt.

Het gevolg van deze onbalans is vaak stilstand en terugstroming van de lucht. Om deze problemen te ondervangen, hebben wij een speciale dakkap ontwikkeld. Deze standaard aluminium Shunt SR-Vent kap heeft een extra plenum onder de ontluchtingskap. In dit geïsoleerde plenum is een axiaal ventilator ingebouwd. Deze hulpventilator zorgt voor een stabiel onderdrukgebied in de kap zelf en beperkt de terugstroom in de kanalen tot een minimum. De ventilator heeft een minimaal energieverbruik. De ventilatie in de bovenste parallelschacht van het Shunt kanaal wordt, indien nodig, met en speciale plaat geknepen.                                                    

Attentie: Deze kappen mogen alleen worden toegepast indien er geen openverbrandingstoestellen in de woning aanwezig zijn.

De HDA-SR Verbeterde Ventilatie schoorsteen kap is te leveren in elke gewenste RAL kleur van 60mu.