Holland Dak Accessoires RookgasafvoerRookgasafvoer kanalen

Holland Dakaccessoires B.V. ontwerpt, produceert en installeert metalen schoorstenen voor de industrie, ultiliteitsbouw en woningbouw. De jarenlange ervaring van Holland Dakaccessoires B.V. vindt u terug in ons complete en flexibele schoorsteenprogramma, waarin een aantal unieke systemen zijn opgenomen. Onze producten kunnen voor velerlei toepassingen ( zowel binnen als buiten) worden ingezet. Alle producten worden op eigen hoofdlocatie geproduceerd. 


Half CLV Systemen

Half CLV-Systeem, ook wel vereenvoudigd CLV-Systeem genoemd, bestaat uit een gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem waarbij de verbrandingslucht individueel vanaf de gevel wordt aangevoerd.

Door de beperkte ruimte die het systeem nodig heeft wordt het veel in de bestaande bouw toegepast.

Het rookgasafvoersysteem kunnen we soms in een bestaand rookgasafvoer- of ventilatiekanaal laten zakken. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er vaak in een bestaande schacht, kast of andere ruimte plaats gemaakt worden voor het systeem.

In die situaties waar inpandig helemaal geen ruimte voor het afvoersysteem is, kan deze ook aan de buitengevel gemonteerd worden. Om te snelle afkoeling van de rookgassen en daardoor vermindering van de thermische trek te voorkomen wordt het afvoersysteem dan dubbelwandig uitgevoerd.

Het Half CLV systeem is als onderdruk- en als overdruksysteem toepasbaar. Omdat de rookgasafvoer uitmonding en de luchttoevoeropeningen zich in verschillende drukgebieden bevinden dient speciale aandacht te worden besteed aan het type en de plaats van de uitmonding. De aangesloten ketels moeten typeaanduiding C82 of C83 hebben.


Parallel CLV Systemen

Het Parallel CLV-systeem bestaat uit een collectief rookgasafvoerkanaal en een collectief verbrandingsluchttoevoerkanaal welke naast elkaar geplaatst zijn. De werking is hetzelfde als bij het concentrische CLV-systeem, maar doordat het systeem uit twee losse kanalen bestaat is het systeem vaak makkelijker in te passen in de bestaande bouw en in schachten met een afwijkende vorm of indeling.

De uitmonding van het rookgasafvoerkanaal en de inlaatopening van het luchttoevoerkanaal bevinden zich in de nabijheid van elkaar (zelfde drukgebied). Parallel CLV is ook als overdruksysteem verkrijgbaar.


Overdruk CLV Systemen

Bij toepassing van Overdruk CLV-systemen kan een aanmerkelijke ruimte- en kostenbesparing worden behaald doordat gewerkt kan worden met kleinere diameters.

In traditionele CLV-systemen worden de rookgassen in het systeem afgevoerd door middel van thermische trek.

De ventilator in het CV toestel zorgt voor het transport van de rookgassen naar het systeem en de aanzuiging van de verbrandingslucht vanaf het systeem. Bij Overdruk CLV-systemen worden de rookgassen door de ventilator in de ketel met overdruk door het systeem afgevoerd.

Om te zorgen dat de rookgassen niet recirculeren via een toestel dat niet in bedrijf is, dient er een terugslagklep in de rookgasafvoer of luchttoevoer aanwezig te zijn.

Sommige ketels zijn standaard geschikt voor het aansluiten op overdruksystemen, enkele andere ketels kunnen hiervoor geschikt gemaakt worden door het monteren van een terugslagklep en eventueel het aanpassen van het toerental van de ventilator.