Het Parallel CLV-systeem bestaat uit een collectief rookgasafvoerkanaal en een collectief verbrandingsluchttoevoerkanaal welke naast elkaar geplaatst zijn. De werking is hetzelfde als bij het concentrische CLV-systeem, maar doordat het systeem uit twee losse kanalen bestaat is het systeem vaak makkelijker in te passen in de bestaande bouw en in schachten met een afwijkende vorm of indeling.
De uitmonding van het rookgasafvoerkanaal en de inlaatopening van het luchttoevoerkanaal bevinden zich in de nabijheid van elkaar (zelfde drukgebied). Parallel CLV is ook als overdruksysteem verkrijgbaar.