Bij toepassing van Overdruk CLV-systemen kan een aanmerkelijke ruimte- en kostenbesparing worden behaald doordat gewerkt kan worden met kleinere diameters.
In traditionele CLV-systemen worden de rookgassen in het systeem afgevoerd door middel van thermische trek.
De ventilator in het CV toestel zorgt voor het transport van de rookgassen naar het systeem en de aanzuiging van de verbrandingslucht vanaf het systeem. Bij Overdruk CLV-systemen worden de rookgassen door de ventilator in de ketel met overdruk door het systeem afgevoerd.
Om te zorgen dat de rookgassen niet recirculeren via een toestel dat niet in bedrijf is, dient er een terugslagklep in de rookgasafvoer of luchttoevoer aanwezig te zijn.

Sommige ketels zijn standaard geschikt voor het aansluiten op overdruksystemen, enkele andere ketels kunnen hiervoor geschikt gemaakt worden door het monteren van een terugslagklep en eventueel het aanpassen van het toerental van de ventilator.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw specifieke situatie